Mặc dù đã bắt được rùa, song do mai của con mồi quá cứng nên cá sấu đành bất lực không thể nuốt được.Nguồn Tim Harrell

Avatar