Thời sự12/05/202108:23

Hàng chục năm nay hồ nước của bà Lê Thúy Nghĩa (Vĩnh Long) liên tục sôi suốt ngày đêm. Chủ nhà tiết lộ, có “hơi người” càng nhiều nước sôi càng mạnh.

Quang Đăng

Avatar