Thời sự05/08/202010:25

Ca nghi nhiễm đi từ Đà Nẵng về và di chuyển nhiều nơi, gặp nhiều người trên địa bàn Thủ đô.

Linh Trang - Xuân Minh
Avatar