Hai con cá hoàng đế to lớn thi nhau đớp, cắn rùa biển để trả thu do rùa biển ăn trứng của nó.Nguồn NatGeo

Avatar