Con báo hoa đã bỏ cuộc săn sau khi nó bị loạt lông sắc nhọn của con nhím găm chi chít vào mình

Đ.T (Theo BBC)

Avatar