Chuyện lạ 04/05/2018 09:57

Con cá bị hấp chín cùng gừng và hành lá đột ngột tung mình nhảy vọt ra khỏi đía khiến các thực khách hoảng hồn bỏ chạy khỏi bàn ăn.

Nguồn:Youku

Avatar