Thời sự03/08/201710:49

Ngoài những mục đích như viết để quay cóp khi thi cử, loại bút "tàng hình" với khả năng tự xóa bút tích còn được sử dụng trong các phi vụ lừa đảo siêu hạng.Theo VTC14

Avatar
Avatar
Bút này mua ở đâu vậy?