Đời sống11/01/202206:30

Bưởi đỏ bonsai có giá 25 triệu hay bưởi Diễn trồng trong chậu có giá 70 triệu sẵn sàng chờ khách ‘đón về’ chơi tết Nhâm Dần.

Nguyễn Đức 

Avatar