Thời sự22/06/202010:51

Tình trạng bệnh nhân 91 đã có những phục hồi nhất định. Bệnh nhân có thể tự ăn, tự cầm nắm đồ dùng, tuy nhiên vẫn cần thời gian phục hồi trước khi xuất viện.

Nguồn: HTV

Avatar