Thời sự05/11/201907:51

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo lên UBND thành phố Hà Nội về việc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã xả thẳng hàng nghìn mét khối nước súc xả đường ống sau sự cố nhiễm dầu ra môi trường mà không hề có cảnh báo.

Nguyễn Đức 

Avatar