Cộng đồng06/10/202105:05

Bức tường cao 2m, dài khoảng 100m (là phần kè bao quanh chân của tòa chung cư) bất ngờ đổ sập làm hư hại nhiều phương tiện, toàn bộ cư dân phải sơ tán...

Nguồn: Newsflare

Avatar