Sao09/08/202004:30

Bức tranh thư pháp ghi lại bài thơ của Hoài Linh được Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi đấu giá nhằm gây quỹ chống dịch được mua với giá 700 triệu đồng.

Huỳnh Quyên - Huỳnh Kiệt

Avatar