Thế giới09/10/202004:26

Bức thư pháp của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông trị giá 300 triệu USD, nhưng đã bị cắt làm đôi vì lý do không ngờ.

Q.N (Theo SCMP)

Avatar