BTV Hữu Bằng nói về chuyện thu nhập ở VTV

Trước vấn đề mức lương ở VTV, BTV Hữu Bằng cũng không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ.

Thuỳ Dương Nguyễn
Clip: Bin Leo – Đức Yên

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>