Sao26/04/201811:41

Trước vấn đề mức lương ở VTV, BTV Hữu Bằng cũng không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ.

Thuỳ Dương Nguyễn
Clip: Bin Leo – Đức Yên

Avatar