Đời sống 07/03/2019 03:11

Quân phục chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, động tác dứt khoát, cảnh sát giao thông vốn là nghề ngầm định không thuộc về phái yếu.

Thực hiện: Đình Hiếu 

Avatar