Công nghệ 23/07/2019 07:00

Một loại 'bong bóng vải’ đặc biệt có thể giúp các nhà du hành vũ trụ có thể cư ngụ trên mặt trăng và sao Hỏa.

Theo CNBC

Avatar