Công nghệ23/07/201907:00

Một loại 'bong bóng vải’ đặc biệt có thể giúp các nhà du hành vũ trụ có thể cư ngụ trên mặt trăng và sao Hỏa.

Theo CNBC

Avatar