Bơi nhầm vào lãnh địa kiếm ăn của cá voi sát thủ một con cá voi xanh đã bị đàn cá voi sát thủ xé xác.

Theo Australian Geographic/ Whale Watch Western Australia
Avatar