Thời sự18/05/202112:56

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bắc Giang, một đơn vị của Cục khám chữa bệnh sẽ ngay lập tức đặt tại tỉnh Bắc Giang.

Đình Hiếu - Vũ Điệp- Kiên Trung

Avatar