Thời sự28/04/201710:38

Rượu bia có thể bị cấm bán tại quán karaoke, cấm bán và cấm uống đối với người dưới 18 tuổi, trong thời gian làm việc... Đây là những đề xuất mới nhất của Bộ Y tế.Theo VTC14

Avatar