Trong nước 09/10/2017 04:03

Cho đến nay, chưa có trường hợp nào ở Bộ Y tế nhận quà sai quy định, đây là nội dung đáng chú ý trong một văn bản báo cáo do Bộ Y tế gửi Thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017.Theo VTC

Avatar