Sức khỏe06/08/201902:00

Mùa mưa liên miên xen những ngày nắng đổ lửa là lúc chúng ta rất dễ đổ bệnh. Nắm vững những nguyên tắc 'phòng hơn chống' sẽ giúp cả gia đình khỏe mạnh hơn trong thời tiết thất thường này.

Mỹ Bình (Tổng hợp)

Avatar