Thời sự23/02/201810:07

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn gửi Ban trị sự Giáo hội phật giáo các tỉnh, thành đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự.

Theo VTV

Avatar
Avatar
Cũng nên nghiên cứu từng bước bỏ hẳn tục đốt vàng mã. Tôi ủng hộ đề xuất của Giáo hội Phật Giáo.