Trong nước 30/10/2019 06:33

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà nghe đơn vị thí điểm báo cáo về kết quả làm sạch một góc hồ Tây, trao đổi với chuyên gia Nhật Bản và trực tiếp cho cá ăn.

Đình Hiếu 

Avatar