Thời sự19/02/202009:30

Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng đối phó với mối đe doạ an ninh phi truyền thống trong dịch bệnh Covid-19 được Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đưa ra trong hội nghị sáng ngày 19 tháng 2

Thái An - Trần Thường - Nguyễn Đức

Avatar