Thời sự18/05/202112:54

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các KCN của Bắc Giang.

Đình Hiếu - Vũ Điệp- Kiên Trung

Avatar