Thời sự16/08/201703:39

Bộ Tài chính đang đề nghị nâng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo hai phương án.Phương án 1 tăng từ 10% lên 12% kể từ ngày 1/1/2019, phương án 2 là tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1/1/2019 và 14% từ ngày 1/1/2021. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc phương án 1.
Bộ Tài chính cho biết qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy trong bối cảnh nợ công tăng cao, nhiều quốc gia kể cả các nước phát triển có xu hướng cơ cấu lại thu ngân sách Nhà nước theo hướng tăng cường nguồn thu từ thuế gián thu. Dẫn ra số liệu từ World Bank, Bộ Tài chính cho biết qua thống kê mức thuế suất của 112 nước, có 88 nước có mức thuế suất từ 12%-25%. Trong đó có 56 nước có mức thuế suất từ 17%-25%, còn lại 24 nước phố biến ở mức hơn 10%./.

Theo Vietnamplus

Avatar