Mạng xã hội 02/01/2019 10:44

Sau một hồi đứng yên cho cô gái vuốt ve, con bò bỗng nổi xung tung chân đá hậu khiến cô gái ngã sõng soài, suýt bị xe máy lao lên cán qua người.

Nguồn Facebook@OFFB
Avatar