Một con trăn Anaconda đã giết chết một con bê con để ăn thịt và bị dân làng phát hiện

Nguồn Youtube@Guille