Thế giới 16/08/2019 08:00

Người dân ở đây tin rằng, những cặp song sinh chính là quỷ dữ và điếm báo cho sự bất hạnh.

Theo: European Policy, SBS Dateline

Avatar
Avatar
Phương 12/10/2019 15:50
Xót xa thật