Chuyện lạ 26/10/2017 06:00

Bộ lạc Waiapi giữa rừng rậm Amazon đang lo sợ sự xâm lăng của lối sống hiện đại sẽ phá hủy truyền thống của cha ông họ.Theo Zing

Avatar