Phim05/04/202108:33

Tính đến hết ngày 4/4, Bố Già chính thức đạt doanh thu 400 tỷ sau đúng một tháng ra mắt khán giả, tương đương với 5,3 triệu lượt vé.

Thanh Lan

Avatar