Cộng đồng 17/01/2019 05:34

Thương con, bố dành dụm được đồng nào đều mang lên thành phố đưa cho con ăn học nhưng đâu có ngờ...

Trần Duy

Avatar