Góc nhìn thẳng21/10/202004:03

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, việc cấp, quản lý giấy phép lái xe liên quan đến hành vi của con người, nên cần được quản lý thống nhất.

Góc nhìn thẳng (thực hiện)

Avatar
Avatar
Quản lý con người thì quản lý thống nhất từ đào tạo đến giải quyết sự cố tai nạn thế quá hợp lí rồi.