Cộng đồng20/09/202104:04

Nam thanh niên điều khiển xe máy độ chở theo bạn cố chen vào giữa xe tải và ô tô con nhưng bất ngờ té ngã, bình xăng phát nổ tạo thành vệt lửa dài trên đường.

Nguồn: Itemfix

Avatar