Cộng đồng07/08/202106:58

Sự cố xảy ra tại một xưởng sắt vụn khi 2 người đàn ông đang thay van cho bình oxy để cắt phế liệu…

Nguồn: MXHGT

Avatar