Thời sự04/11/201701:15

Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã ký văn bản chỉ đạo đến các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay 04/11. Việc dạy học chỉ tiến hành trở lại khi bão tan, nước lũ rút, giáo viên và học sinh an toàn trên đường đến trường.Theo VTC14

Avatar