Quốc tế 18/12/2018 03:47

Sự việc xảy ra tại một buổi biểu diễn với động vật ở Phuket, Thái Lan. Nạn nhân là Yuttapong Chaibooddee ,35 tuổi

Nguồn: Daily Mail

Avatar