Hài 26/02/2018 10:51

Chưa biết làm thế nào cho các nhóc tì ngồi im để cắt tóc thì hội cha mẹ nên học hỏi biện pháp này ngay.

Theo DV

Avatar
Avatar
Nguyen 27/02/2018 18:45
Không ổn khi bé ngồi yên vì sợ. Nên tìm 1 biện pháp khác cho bé ngồi yên vì thích và vì vui ...