Thời sự02/05/201701:26

Hạ tầng không hoành tráng như quảng cáo, bán vé nhỏ giọt, còn hàng nghìn người phải ra về sau chặng đường dài cất công tìm đến để vui chơi ngày nghỉ lễ.

Theo Zing
Avatar
Avatar
Haha... nước ngoài quảng cáo còn làm thực tế được 70% chứ VN thi quảng cáo....mãi mãi là quảng cáo! Cứ xem quảng cáo và...mơ vì bạn có quyền mơ và có quyền tự sướng chớ đừng dại lao vào thực tế!