Cộng đồng09/08/202003:43

Chiếc xe tải cỡ lớn rẽ phải thiếu quan sát đã tông trúng và cuốn người phụ nữ đi xe máy điện vào gầm.

Nguồn: Newsflare

Avatar