Khi đối đầu với 4 con chó nhà, mặc dù đã kiên cường chống trả nhưng cuối cùng con rắn vẫn thất trận và nhận kết cục đáng buồn

Video: Youtube@Edward Liao
Avatar
Avatar
Đúng là mồm chó vó ngựa