Hài07/09/202104:33

Các nhân viên đều không phục con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị được thăng chức làm giám đốc nên quyết định chống đối và cái kết cười rung rốn

Nguồn: Youku

Avatar