Hài04/09/202003:39

Chia sẻ với đồng nghiệp chuyện muốn đòi lại toàn bộ số tiền đã tiêu cho bạn gái cũ trong 3 năm qua và hành động tiếp theo của anh chàng này mới khó tin...

Nguồn: Newsflare

Avatar