Đời sống05/07/201907:30

Rốn - bộ phận tưởng như vô thưởng vô phạt, không cần thiết trên cơ thể con người lại chứa đựng nhiều điều bí ẩn hơn bạn tưởng.

Q.N (Video: Tech Insider)

Avatar