Đời sống30/01/201903:35

Bánh chưng Tranh Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đã trở thành đặc sản vào ngày Tết Nguyên Đán với người Hà Nội cũng như nhiều tỉnh phía Bắc.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar