Công nghệ08/01/202112:00

Google, Amazon và Facebook đã có những phát triển vượt bậc trong những năm qua. Và đây là cách để họ vươn tới thành công nhanh chóng như vậy.

A.B (The Verge)

Avatar