Trong nước 04/10/2019 11:32

Khi bị lập biên bản các lỗi vi phạm giao thông, Vũ Tuấn Anh liên tục lớn tiếng, dùng điện thoại quay tổ tuần tra và nói “công an đánh dân” sau đó khóa cổ xe bỏ đi.

Hồ Giáp 

Avatar