Gia đình18/06/202107:00

Việc hình thành sớm kỹ năng toán học ở trẻ nhỏ có thể giúp con thích nghi và say mê với môn học này hơn trong tương lai.

A.B (Theo Mentalup, Video: Messy Hands - Kids Cooking, Marco Brazil, Hudson's Playground, Gaby and Alex...)

Avatar