Thế giới28/09/202107:30

Một công cụ được xem là "lỗi thời" và rơi vào quên lãng, nhưng người Nhật Bản vẫn sử dụng và phát huy tối đa sức mạnh của công cụ này.

A.B (Theo BBC)

Avatar