Đời sống11/10/201911:29

Khoảng thời gian từ tháng 9 đến 11 hàng năm là mùa sinh sản của kiến ba khoang. Độc tính của chúng mạnh hơn 12-15 lần nọc rắn hổ mang dù không nguy hiểm đến tính mạng. Trái ngược với kích thước nhỏ bé, nếu vết thương do loại kiến này gây ra không được xử lý kịp thời và đúng cách, nó có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

M.B (Tổng hợp)

Avatar